Logo-transparant3.png

Studiebegeleiding, opleidingsadviezen en stagiaires voor bedrijven

De begeleiding van een studerende (stagiaire of medewerker) is een taak van het opleidingsinstituut. Toch ontstaat bij studerenden met grote regelmaat behoefte aan begeleiding naast die van het opleidingsinstituut zelf. Topscriptie begeleidt met haar 60 professionals jaarlijks, onafhankelijk van opleidingsinstituten, ruim 400 fulltime studenten (stagiaires) en 600 studerende medewerkers bij het realiseren van hun eind- of onderzoekopdracht of bachelor- of masterscriptie. Op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Voor bedrijven

 • Begeleiding medewerker bij het realiseren van de (eind)opdracht. >> meer info

 • Kennisbank over ervaren kwaliteiten en competenties van opleidingsinstituten. >> meer info

 • Advisering bij de keuze uit mogelijke opleidingsinstituten 

 • Advies integratie onderzoekopdracht/scriptie met dagelijkse werkzaamheden. >> meer info

 • Netwerk onderzoekbureaus voor gespecialiseerde onderzoekfaciliteiten >> meer info

 • Second opinion bij conflicten met een opleidings-instituut of twijfel over eindbeoordeling. >> meer info

 • Advisering en bemiddeling plaatsing stagiaires – zoeken, vinden en contracteren >> meer info

 • Persoonlijk adviseur voor uw bedrijf. >> meer info

 • Begeleiding opleidingsplan en keuze opleidingsinstituut

Voor medewerkers

 • (Online) begeleiding bij het realiseren van de bachelor- of masterscriptie

 • Begeleidende advisering betreffende:

  • Structuur en opbouw eindopdracht

  • Theoretisch kader en onderzoekmethodiek

  • Onderzoeksuitvoering

  • Analyses en conclusies

  • Academisch schrijven

 • Mentale ondersteuning bij:

  • Motivering en inspiratie

  • Faalangst

  • Speciale omstandigheden als dyslexie, autisme

 • Redactionele en taalkundige support

 • Second opinion bij conflicten met opleider

 • Website voor studerenden: www.topscriptie.nl

Neem contact met ons op

Dank je wel. De email is verzonden

Topscriptie B.V. - Mercuriusweg 2H - 3113 AR Schiedam - 010-3330412